downloadableNär det gäller att länka till alla de platser och filer som kan laddas ned eller besökas på nätet, så råder det delade meningar om detta. Frågan här är om det verkligen är fritt att länka till allt det material som finns på nätet. Rent generellt sett så finns materialet redan där och de som då inte skyddar detta på ett bra sätt kommer att få stå för de otrevliga saker som händer. Dock är detta inte något som är självklart. Det som står helt klart är att du kan länka till allt det material och de hemsidor som är gratis, men även här är det viktigt att du läser om detta då det kan finnas vissa regler för att du ska få länka till olika material.

När det gäller olika regler för detta brukar det då handla om något som kallas för länkutbyte, vilket innebär att du som vill länka till eller visa upp din information på en gratisplats kommer att behöva ge en länk i retur. På det sättet har då den sida som ger gratis aktiviteter skyddat sig mot att tappa för mycket i värde. Hur som helst är det inte detta som är den stora debatten om att länka fritt till allt du kan finna på nätet, utan detta handlar då om alla de olagliga program och information som finns på denna gigantiska plats som nätet utgör.

Risken att du skulle vara den som åker fast för att du länkar till några få saker som kan ligga i en gråzon är inte stor, men det kommer alltid att vara bäst att vara på säkra sidan. Speciellt viktigt är detta om du är beroende av en bra placering i sökmotorerna, då olagliga länkar i vissa fall rapporteras och medför att din hemsida tappar i värde i de olika sökmotorerna.