Att ha en fungerande och effektiv kommunikation på arbetsplatsen är en avgörande faktor för att verksamheten ska fungera. Företag bör investera pengar och tid i att utveckla tydlig internkommunikation, då det säkerställer att alla på företaget har den information de behöver för att kunna visualisera och uppnå verksamhetens mål. Under de senaste decennierna har IT eller informationsteknik använts allt mer för att skapa en god kommunikation på företag, både internt och externt.

Med en kommunikationslösning från Viva Connections går det lätt att sprida viktiga meddelanden och nyheter till alla anställda. Här går det att skapa en sammanhållen arbetsmiljö med engagerande och tillgänglig information, där alla är delaktiga och uppdaterade i vad som händer. Viva Connections erbjuder ett modernt intranät, med en central hubb för intern kommunikation. Här kan de anställda enkelt använda verksamhetens resurser, information och verktyg. Viva Connections är integrerat med Microsoft Viva-sviten och innehåller personliga informationskanaler och nyhetsflöden, helt anpassade till varje anställds arbetsuppgifter och roll på företaget.

Informationsteknologi och kommunikation

Informationsteknik förkortas IT och är ett samlat begrepp för telekommunikation och datateknik. Den del av IT som rör mänsklig kommunikation brukar kallas för informations- och kommunikationsteknik, eller IKT. Det finns många exempel på informationsteknik som underlättar intern kommunikation på företag, och som vi idag ser som helt självklara. Hit hör internet, e-post, telefoni och intranät.

Internet är världens största och mest använda datornätverk. Det globala nätverket består av en stor mängd sammankopplade fysiska nätverk. På arbetsplatser finns också lokala nätverk eller LAN, som är baserade på trådlösa nätverk och Ethernet-teknologi. Här kopplas datorer, skrivare och surfplattor samman och kan användas av medarbetare på hela företaget. E-post är en annan viktig del av kommunikationen inom IT. Det är en av internets äldsta kommunikationstjänster och används än idag mycket intensivt av världens befolkning. Intranät är det lokala nätverk som finns på företag, skyddat mot omvärlden med en nätverksbrandvägg.