Smart teknik och digitalisering har lett till nya möjligheter när det gäller affärsutveckling på olika plan. Numer kan i stort sett vem som helst med rätt kompetens samt resurser utveckla IT-relaterade tjänster eller produkter. Faktum är att majoriteten av alla moderna startups på ett eller annat sätt är IT-baserade.

Hur fungerar det i praktiken när en smart idé ska förvandlas till praktisk verklighet? Häng med för att ta del av diskussionen.

Rätt samarbeten

En riktigt bra idé och ett projekt som ruvar på goda förutsättningar för att nå framgång behöver ändå rätt resurser från start. Det handlar alltså om att säkerställa att projektet omfattas av personer som sitter med rätt kompetens för att styra skeppet i rätt riktning. Lite ordning och reda på bygget helt enkelt. En idé behöver utvecklas på flera plan för att nå det slutliga målet som är en fulländad tjänst eller produkt. Det här är också anledningen till att idéer som hyllas i det initiala skedet inte alltid når målet. Finns inte rätt uppbyggnad från början blir framgången svår att nå.

Den som sitter på en spännande idé eller är motiverad till att vidareutveckla en existerande tjänst eller produkt behöver expertis. Det bästa tipset för att komma igång och faktiskt få saker att ske är att ta hjälp av ett techföretag som https://beetroot.se/ som garanterar kvalitet. Med ett professionellt techföretag i ryggen kan projektet spinna igång på ett tryggt och säkert sätt. Dessutom med stabila resurser och rätt expertis på varje område. Utvecklingen av mjukvara eller att på olika sätt ta fram den tekniska basen för ett projekt kräver hög IT-kompetens. Om företaget även visar prov på social förståelse och vikten av meningsskapande är framgången näst intill ett säkert kort.

Kapital och ekonomi

Det kan tyckas inspirationshämmande att behöva tänka på pengar när det är dags för brainstorming och kreativt tänkande. Tyvärr är det dock så att en stabil startkassa gör saker och ting så mycket enklare och framför allt mindre osäkra. Det behövs med andra ord ett startkapital med marginal för att utveckla en idé till ett framgångsrikt koncept.

Ett stående tips är att lägga gott med tid på den ekonomiska planeringen av projektet för att säkerställa att kostnader kan täckas. Se till att skapa goda samarbeten redan från start och leta aktivt efter potentiella investerare. Med investerare med på banan tillkommer så klart fler krav, men å andra sidan skapar det goda förutsättningar för ett lönsamt projekt. Det gäller att väga saker och ting mot varandra – även när det gäller frihet och möjligheter. En bra idé som inte har tillräckligt med ekonomiska resurser till techutveckling faller oftast innan mållinjen. Finns det däremot kapital från dag ett kan satsning ske på direkten och projektet fortgår nonstop.

Det bör även finnas en tydlig avsändare från starten och då gärna via en potentiell webbplats eller andra sociala mediekanaler.

Framgångsfaktorer:

  • Stabilt startkapital.
  • Rätt techresurser.
  • Hög kompetens.
  • Goda samarbeten.