Sedan 1990-talet, då företag började intressera sig för att använda IT, informationsteknologi, i sina verksamheter så har IT fram till idag blivit avgörande för att lyckas på konkurrensutsatta marknader. Med IT-system för administration, försäljning, lager, leveranser, fakturor, anställda och mycket mer så har företagen kunnat effektivisera sina verksamheter samtidigt som de har fått full kontroll på den.

Dock har införande av IT i verksamheten ofta medfört problem då företagen själva har saknat den kompetens som krävs för att implementera IT-system men också för att driva dessa. Det har man dock kunnat lösa genom att anlita bemanning i Stockholm som har den kunskap som krävs för att hantera moderna IT-system. Hos bemanningsföretag så kan företag också få hjälp med andra former av kompetenser som krävs då man inför ett datoriserat arbetssätt som exempelvis ekonomer, säljare, logistik och mycket annat.

Att investera i IT-system för företaget

Det behöver inte bli speciellt dyrt för ett företag att investera i ett modernt IT-system då de flesta programvaror för de olika verksamheterna som finns på marknaden finns. Om man ska investera i ett eget, unikt IT-system, som inte finns idag eller för att få konkurrensfördelar, så kan kostnaden dock skena iväg men ofta är det en kostnad som man snabbt kan räkna hem i form av effektiviseringar.

Idag finns väldigt få hinder att utveckla mycket avancerade IT-system som helt är anpassat för ett företags verksamhet. IT-system kan integreras i oändligt många andra former av IT-system men också med gps för företagets bilar, med banker för säkra betalningar, myndigheter och med sina kunder och leverantörer. Det gör att en hel kedja med företag tillsammans kan bidra till ett mycket effektivt IT-system som underlättar för företagets verksamhet. Dock är det viktigt att företagets IT-system följer de lagar som finns så att det inte riskerar att läcka uppgifter till obehöriga, vilket kan få katastrofala följder.

Vanliga IT-system hos moderna företag

Främst så behöver alla företag ett ekonomisystem där företaget kan hantera beställningar, order, kundfakturor, leverantörsfakturor, leveranser, lager och betalningar. Dessa system brukar oftast också integreras med företagets hemsida så att kunder kan beställa offerter, varor och tjänster direkt på internet. Om man dessutom har en produktsida på internet så att kunder kan beställa och även betala sina varor så har man utökat sin verksamhet att också omfatta e-handel, vilket ger kunderna ett alternativt köpsätt. Samtidigt så kan företaget också öka sin försäljning med e-handel för ännu större lönsamhet.

Företagen behöver också försäljningsstöd, CRM-system, i form av IT-system där man hanterar kunder, kontakter och framtida försäljningar, så företaget enkelt kan kalkylera framtida intäkter. Genom ett effektivt säljsystem som är integrerat med företagets andra administrativa IT-system så kommer en försäljning av företagets produkter eller tjänster att kunna hanteras blixtsnabbt av rätt enhet på företaget.

Att medarbetarna också kan ansluta sig till företagets system genom internet gör det möjligt för medarbetarna att enkelt kunna utföra arbeten ute på fältet men även att rapportera in leveranser och försäljningar.