För de flesta företag är marknadsföring A och O för att nå nya kundgrupper, det gäller också för IT-företag. Men, att arbeta med marknadsföring kräver extra insatser i tid och energi. I följande text kan du hitta inspiration för hur ditt företag skulle kunna öka era chanser att lyckas med er marknadsföring samt hur ni kan använda er av experthjälp på bästa sätt.

Tips för att lyckas med marknadsföring

Precis som med allt annat som har med företagande att göra så kräver er marknadsföring tålamod och kunskap för att bli så bra som möjligt. Därför kan det vara bra att använda sig av ett utomstående företag och/eller en reklambyrå om ni har möjligt. På det sättet kan ni använda er energi och tid till det ni upplever att ni är bäst på. Här är ett exempel på hur ditt företag kan nyttja ungapped.se för att lyckas bättre med marknadsföringen.

Men, om ni inte har råd att ta hjälp av en konsult och/eller ett annat företag så finns det några smarta knep att ta till. Det första ni behöver kartlägga är vad ert företag fyller för funktion och hur ni gör skillnad på marknaden. På det sättet skapar ni er enkelt överblick över hur er verksamhet sticker ut i mängden av IT-företag samtidigt som ni också lätt kan lokalisera exempelvis era främsta kundgrupper. Det är först när ni har analyserat hur er plats i branschen ser ut som det blir möjligt att göra de praktiska förändringarna. Så, att göra en noggrann analys ger er betydligt större möjligheter att lyckas än om ni skippar den biten.

Praktiska knep

När analysen är färdig och ni har stakat ut vilken riktning ni vill ta med ert företag och med er marknadsföring så är det dags att omsätta all analys i praktiken. När ni nu vet vilken kundgrupp ni har kan ni rikta er marknadsföring mer direkt emot dem. Dessutom blir det lättare att hitta andra företag att samarbeta med genom att ni till exempel riktar er till samma målgrupp.

Baserat på kundgrupp kan ni välja vilket medium ni vill marknadsföra er i. Om ni exempelvis riktar er till en relativt ung kundgrupp kan sociala medier vara ett jättebra sätt att nå ut med information. På samma sätt som det går en äldre kundgrupp delvis över huvudet. För en äldre kundgrupp kan radio och/eller tv-reklam vara en väg att gå.

Ni kan också marknadsföra er lokalt genom andra lokala företag, med hjälp av er hemkommun eller lokaltidningen. Att marknadsföra er handlar alltså om att på bästa sätt nå ut med ert budskap. Ju noggrannare analys ni gör desto större är era möjligheter att lyckas med er marknadsföringskampanj samt att nå ut med just ert budskap till just er kundgrupp.