Allt fler företag väljer att arbeta i molnet, det vill säga att alla dokument och licenser finns tillgängliga dygnet runt online. Med molntjänster som är anpassade för företagets behov behövs inga lokala serverlösningar och betydligt mindre lagringskapacitet på enskilda medarbetares datorer. Idag är det till och med möjligt att ha mjukvaruinstallationer i molnet istället för lokalt på datorn. Det här öppnar upp helt nya möjligheter för både distansarbete, effektivare samarbete och mer kostnadseffektiva lagrings- och mjukvarulösningar.

Smarta molntjänster underlättar distansarbete

Under Corona-pandemin har behovet av smarta lösningar för distansjobb blivit ännu tydligare. Även efter pandemin tror många att hem- och distansarbete kommer att bli betydligt vanligare än innan. Redan nu har stora teknikföretag i Silicon Valley, som Facebook och Twitter, att de kommer att uppmuntra distansarbete även efter pandemin. Det är ingen vild gissning att svenska företag kommer att följa i samma fotspår. För många företag kommer detta att bli nästa steg i arbetet med att digitalisera verksamheten för att öka produktiviteten och kunna erbjuda de anställda den flexibilitet de efterfrågar.

Hitta rätt molnlösning

För att hitta rätt lösning för dig och ditt företag gäller det att göra en grundlig analys av vad som behövs i form av överförings- och lagringskapacitet. Det smidiga med molnlösningar är att de alltid går att anpassa när företagets behov förändras. Det här är en stor skillnad mot inköp av traditionell hårdvara och ger ett bättre resursutnyttjande. Däremot är det bra att tidigt kartlägga också framtidens behov för att hitta en lösning som håller i många år. Det finns flertalet företag som är specialiserade på molntjänster idag som kan hjälpa till om kompetensen inte finns inhouse.

Framtidens molnlösningar

Det som krävs för att molntjänster ska fungera bra är att varje medarbetare har tillgång till en snabb och stabil internetuppkoppling. Här ligger Sverige bra till idag eftersom täckningsgraden är hög och utbyggnaden av det snabba 5G-nätet ligger längre fram än i de flesta andra länder. När 5G-nätet är i bruk kommer det att finnas kapacitet för att utföra exempelvis komplicerade operationer på distans. Det öppnar också upp för mer säker användning av självkörande bilar och andra maskiner.