Den digitala utvecklingen har gjort att alla företag och organisationer behöver förändra affärsverksamheten på ett eller annat sätt för att kunna erbjuda produkter och tjänster i en digital värld. Just nu pågår en IT-revolution som är både omvälvande och spännande. Denna nödvändiga förändring kan kännas svår, skrämmande och komplex för många företagare. Det behöver dock inte vara alltför komplicerat. Här kan du läsa mer om hur du kan gå tillväga för att digitalisera ditt företag.

Outsourca företagets IT-verksamhet

IT-satsningar är avgörande idag för att lyckas på konkurrensutsatta marknader och öka tillväxten. IT-system för lager, försäljning, kommunikation och administration gör att företag och organisationer kan effektivisera sina verksamheter och öka kontrollen. De flesta företag har inte den tekniska kompetens som krävs för att göra denna omställning och det är mycket kostsamt att anställa en IT-avdelning. Att outsourca hela eller delar av företagets IT-verksamhet till en extern aktör är både smidigt och kostnadseffektivt. Det Stockholmsbaserade kodlabbet Prototyp hjälper företag, startups och organisationer att bygga digitala produkter. De hjälper till att lösa affärsutmaningar med ny teknik. Genom ett nära samarbete med Prototyps små team av kodexperter får ditt företag snabbt demon och användbara digitala produkter. På detta sätt kan ni tillsammans utveckla företagets verksamhet efter en komplex digital värld.

E-handel

Om ditt företag säljer produkter kan det vara en god idé att överväga att komplettera den fysiska butiken med e-handel. Konkurrensen mellan fysiska butiker är hård och allt fler konsumenter väljer att handla på nätet istället. Det mesta går att sälja online, men det är viktigt att ha en e-handelsplattform som är lätt att använda och som konverterar besökarna. Självklart kan även externa aktörer som Prototyp hjälpa till att bygga företagets e-handel.